• Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów
  • Montaż, pomiary i projekty
  • Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
  • Aparatura kontrolno pomiarowa
  • pobierz katalog
Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów

Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV

Mufy przelotowe Vx i przejściowe Vxp

Mufa Przejściowa VxP

Do łączenia 3- żyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesycanej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego na napięcie 8,7/15 i 12/20 kV

 

Mufa Przelotowa VX

 

Do łączenia  3- żyłowych kabli energetycznych  o izolacji papierowej przesycanej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej na napięcie 8,7/15 i 12/20 kV

Dolnośląski Klaster Energii OdnawialnejBaurDND ProjectIcarRADPOLFargo Electronics