• Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów
 • Montaż, pomiary i projekty
 • Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
 • Aparatura kontrolno pomiarowa
 • pobierz katalog
Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów

Aparatura kontrolno pomiarowa

Urządzenia do testowania stanu izolacji

Kable wysokonapięciowe, transformatory, przekładniki i przełączniki zazwyczaj izolowane są za pomocą olejów lub gazu. Gwarantem prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń jest ciągła kontrola stanu oraz jakości wyżej wymienionych izolatorów.

 

Przyrząd do badania olejów izolacyjnych DPA 75

 

Przenośny przyrząd do badania olejów izolacyjnych DPA 75 umożliwia automatyczny pomiar elektrycznej wytrzymałości na przebicie cieczy izolacyjnych. Próba na przebicie pozwala określić poziom zanieczyszczenia substancji izolacyjnych np. wodą lub włókienkami celulozy.

 

Cechy:

 • funkcjonalna i ergonomiczna konstrukcja przyrządu

 • napięcie probiercze 0 do 75 kVskut

 • powtarzalne pomiary przebicia możliwe również na olejach silikonowych, dzięki krótkiemu czasowi wyłączenia i progresywnemu ograniczaniu prądu

 • wbudowany czujnik do rejestracji temperatury cieczy izolacyjnej

 • wyłącznik bezpieczeństwa osłony

 • zintegrowana drukarka do papieru znormalizowanego do automatycznego protokołowania danych pomiarowych

 

Mostek pomiarowy Dieltest DTL

 

DTL jest automatycznym mostkiem pomiarowym stworzonym do określania współczynników starzenia takich jak: współczynnik strat (tan δ); stała dielektryczna względna (ε); oporność właściwa Ω m.

 

Cechy:

 • automatyczne kalibrowanie pustego ogniwa

 • pomiar oporności właściwej od 2,5 M Ωm do 20T Ωm

 • pomiar tan δ od 4,0 do 1 x 10-5

 • pomiar stałej dielektrycznej względnej ε

 • automatycznie regulowane ogrzewanie indukcyjne ogniwa, krótkie czasy nagrzewania

 • prosta obsługa - pomiar współczynnika strat i oporności właściwej według wybranej normy lub swobodnie wybranych parametrów, odbywa się automatycznie

 

Przyrząd Aquameter KFM 3000

 

Karl-Fisher-Aquameter KFM 3000 nadaje się szczególnie do określenia zawartości wilgoci w cieczach izolacyjnych. Zasada pomiaru oparta na metodzie kulometrycznej jest metodą absolutną i pozwala na ocenę zawartości wilgoci w zakresie μg.

 

Cechy:

 • łatwy w obsłudze i przyjazny użytkownikowi

 • pomiar zawartości wilgoci olejów i gazów izolacyjnych

 • precyzyjny pomiar zawartości wody w oleju oparty o metodę Karla Fischera

 • określenie zawartości wilgoci w szerokim zakresie

 • proces pomiaru polegający na kulometrycznym wytwarzaniu jodu

Galeria zdjęć
powiększpowiększpowiększ 
Przyrząd do badania olejów izolacyjnych DPA 75Mostek pomiarowy Dieltest DTLPrzyrząd Aquameter KFM 3000 
3MDolnośląski Klaster Energii OdnawialnejFargo ElectronicsRADPOLDND ProjectPolseff 2