• Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów
  • Montaż, pomiary i projekty
  • Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
  • Aparatura kontrolno pomiarowa
  • pobierz katalog
Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów

Montaż, pomiary i projekty

Audyt w zakresie pomiarowej weryfikacji parametrów obciążeniowych odbiorcy energii elektrycznej

< Powrót na stronę główną.

 

Audyt elektroenergetyczny (elektryczny) - jest najlepszym sposobem na sprawdzenie wydajności sieci energetycznej, od której zależy wydajność całego zakładu, koszta za opłatę energii elektrycznej i prawdopodobieństwo awarii. 

Wykonywanie rozszerzonej usługi audytowej w zakresie pomiarowej weryfikacji parametrów obciążeniowych odbiorcy energii elektrycznej :

a) Pomiar dobowy rejestratorem energii elektrycznej

  •   wielkości pobieranej mocy maksymalnej,
  •   wielkości współczynnika mocy tgφ (pobór mocy biernej),
  •   poziomu i zmienności napięcia (parametr jakościowy),
  •   poziomu odkształceń napięcia i prądu wyższymi harmonicznymi (straty mocy),
  •   rozkład krzywej dobowej obciążenia,

b) Identyfikacja i pomiar termowizyjny przeciążonych lub wadliwie pracujących elementów instalacji odbiorczej (punktów rozdzielczych, większych urządzeń technologicznych). Ocena stanu urządzeń odbiorczych, wykrycie widocznych wad, błędnych połączeń, terminów przeglądu stacji, stanu wyposażenia BHP itp.

c) Pomiarowa weryfikacja poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy - identyfikacja stanowisk niedoświetlonych., weryfikacja zastosowanego oświetlenia pod kątem sprawności i ekonomiczności w zakresie opłat za energię.

d) Opracowanie raportu technicznego, który będzie zawierać wyniki pomiarowe, uwagi, wskazówki, zalecenia oraz propozycje rozwiązań w zakresie niepożądanych stanów urządzeń odbiorczych oraz ograniczenia kosztów opłat za energię elektryczną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami naszych sklepów internetowych:

Większa ilość materiału dostępna na zamówienie. Do kompensacji mamy wszystko !

 

BaurPolseff 2Icar3MDolnośląski Klaster Energii OdnawialnejDND Project