• Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów
 • Montaż, pomiary i projekty
 • Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
 • Aparatura kontrolno pomiarowa
 • pobierz katalog
Energetyczny osprzęt kablowy NN 0,4 kV i ŚN do 30 kV
Kompensacja mocy biernej, bateria kondensatorów

Montaż, pomiary i projekty

Audyty Energetyczne dla Dużych Przedsiębiorstw

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw wg. Ustawy z maja 2016.

 • Duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane przeprowadzać audyt co 4 lata.
 • Termin pierwszego audytu: do końca października 2017 roku
 • Audyt zawiera przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz transporcie.

Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw obejmuje trzy obszary:

 • Obiekty budowlane - budynki użytkowe, będace własnością klienta, lub obiekty na które maon wpływ.
 • Procesy technologiczne - cykle procesowe i produkcyjne, analiza i pomiary optymalizacji i zużycia energii.
 • Transport - przestrzeń magazynowa, logistyka i dystrybucja itd.

Korzyści wynikające z audytu energetycznego:

 • Spełnienie obowiązujących norm i przepisów. Zakończone zawiadomieniem do prezesa URE zgodne z Art 38.1 ustawy z dnia 20.05.2016, pozycja 831.
 • Lepszy wgląd w pracę swojego zakładu.
 • Zredukowanie niepotrzebnych kosztów i zwiększenie efektywności produkcji.
 • Łatwiejsze planowanie modernizacji i unikanie awarii.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi audytorskie, spełaniające europejskie standardy i normy (PN-EN16247 i normę ISO50001). Współpracujemy i utrzymujemy kontakt z wieloma specjalistami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania w tej dziedzinie. Nasze audyty zawierają niezbędną dokumentację, wraz z raportami, pomiarami i protokółami.


W przypadku chęci zamówienia usługi audytowej, prosimy o KONTAKT.
tel: +48 68 38 73 862
fax: +48 68 38 73 862
email: biuro@rebud.pl

3MPolseff 2BaurDolnośląski Klaster Energii OdnawialnejRADPOLIcar